Игри

Информация за страница Аптечка

   Аптечка е понятие, което наистина прилича на класическата аптека с тази разлика, че е доста по-малко по обем и предлага сравнително по-малко медикаменти и материали за лечение. Всъщност подобно нещо са задължени да имат инсталирано или в наличност в автомобилите си всички шофьори по света. Ако случайно при проверка от страна на КАТ се установи нейната липса, тогава шофьорът и съответно собственик на колата подлежи на глоба. За съжаление днес не са малко случаите, когато задължителните наредби за шофьори не се спазват от тях самите и така почти винаги се случва някой автомобил да не е в изправност на сто процента. В тази умалена аптека трябва да фигурират неща от първа необходимост, за да се окаже начална помощ на пострадал в случай на катастрофа. Впрочем не само шофьорите, но и доста медицински лица имат в себе си подобно нещо, макар и съхранявано в специални чанти и куфарчета, носени при посещения на пациенти.

   Една аптечка например задължително трябва да предлага бинтове и марли – два от най-важните превързочни материали за повърхностни и порезни рани. Риванол пък е друго едно медикаментозно средство, което също трябва да фигурира – именно с него се полива раната, независимо дали е на ръката или на коляното. Това обаче е най-леката възможна контузия, която можем да претърпим при катастрофа, независимо дали се намираме в автомобила или сме пешеходци. В зависимост от нараняванията се преценява дали с наличното в малката аптека може да се окаже адекватна помощ на пострадалия или той има нужда от специално лечение, изискващо приемането му в болница за неопределен период от време. Що се отнася до някои лекарства, които шофьорът може да носи на съхранение, са аспиринът, който се предписва универсално за всякакъв вид болка, както и аналгин със същото предназначение. Задължително е за всеки шофьор да не забравя да проверява изправността на колата си, когато му предстои да пътува, особено на дълги разстояния. И на кратките шофирания никой не е застрахован от това да бъде спрян за проверка и ако е забравил за аптеката, няма как да му се размине без съответните парични санкции.

    Аптечка се свързва и със задължителния курс, през който преминават всички кандидат шофьори по време на своето кормуване. Процедурата е известна с нарицателното „червен кръст” и означава именно оказване на първа помощ на пострадал. Там се обръща внимание на такива неща като правенето на изкуствено дишане, благодарение на което на временно загубилия способноста да диша се подава необходимото количество въздух, така че органите му отново да започнат да функционират пълноценно. Аптечката обикновено се държи в задната част на багажника – това добре се знае от всеки шофьор. Между другото контролно – проверителните органи в лицето на КАТ задължително изискват показване на аптечката, стига спирането на шофьора да е целенасочено и да е свързано с обстойна проверка на всички формалности. В друга част от случаите пък проверяващите искат от нас единствено да покажем документите на колата заедно с шофьорската книжка, след което можем да продължим по пътя си със съзнанието, че не сме извършили нарушение.

eXTReMe Tracker